اعضای کمیته علمی:

 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی سمت در همایش توضیحات
1 حسن رستگار دانشیار برق- قدرت عضو کمیته علمی عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
2 ستار میرزاکوچکی دانشیار برق- الکترونیک عضو کمیته علمی عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت
3 ابوالفضل رنجبر نوعی دانشیار برق- کنترل عضو کمیته علمی عضو هیات علمی دانشگاهمازندران
4 حسین مومنی استادیار کامپیوتر عضو کمیته علمی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
5 مجید زیارتبان استادیار برق- الکترونیک عضو کمیته علمی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
6 علیرضا صابرکاری استادیار برق- الکترونیک عضو کمیته علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
7 رضا ابراهیمی آتانی استادیار برق- الکترونیک عضو کمیته علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
8 سمیه احمدی سلطانسرایی استادیار فیزیک- حالت جامد عضو کمیته علمی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی قزوین
9

زهرا دانشی فر

استادیار

برق-قدرت

عضو کمیته علمی senior member IEEE و مشاور مدیر عامل توانیر 
10 مسعود دوستی استادیار برق- الکترونیک عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

11 مهرداد داوری فر استادیار برق- اتوماتیک عضو کمیته علمی

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،

مشاور اجرایی مدیر عامل سانا و توانیر

12 آرزو ذاکری استادیار

مهندسی پزشکی

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

13 محمود قنبری استادیار برق- کنترل عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

14 مسعود رادمهر استادیار

برق-قدرت

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

15 حامد حسینی استادیار مکانیک عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

16 عبدالعزیز کلته استادیار برق- مخابرات عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

17 آرش عظیم زاده استادیار علوم کامپیوتر عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

18 مسعود سیدی بیرجند استادیار مکانیک عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

19 آزاده السادات نعیمی استادیار فیزیک- حالت جامد عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

20 مصطفی قدمی استادیار برق- کنترل عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

21 جعفر سیاه بالایی استادیار

برق-قدرت

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

22 زینب قصابی استادیار   عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

23 حبیب اله آدرنگ استادیار برق- الکترونیک عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نور

24 مهدی رادمهر استادیار برق- الکترونیک عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

25 روح الله برزمینی استادیار برق- کنترل عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاهغیرانتفاعی

شهاب دانش قم

26 امیر کوثری استادیار برق- الکترونیک عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بجنورد

27 سید صالح قریشی امیری استادیار برق- الکترونیک عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نور

28 حامد گرجی زاده مربی مکاترونیک عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی

میرداماد گرگان

29 نادر جوادی فر مربی برق- الکترونیک دبیر کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.