اعضای کمیته اجرایی:

 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر علیرضا لادن مقدم رئیس واحد و رئیس همایش
2 مهندس محمد کاظمی نژاد دبیر کمیته اجرایی
3 مهندس نادر جوادی فر مسئول دبیرخانه و پذیرش
4 موسی خداوردی مسئول روابط عمومی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.