مقالات برگزیده در صورت تمایل با اخذ هزینه در مجلات ISI یا ISC چاپ خواهند شد (مشخصات مجلات و هزینه چاپ متعاقباً اعلام خواهد شد).

all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.